VARNING
Smittskyddsinstitutet informerar

Stockholm (TT)
Svenska Smittskyddsinstitutet meddelade idag att de identifierat en ny
virussjukdom. Sjukdomen har fått namnet Tvångsmässigt Sömnads Syndrom
(TSS) (i dagligt tal kallat galna sy-sjukan) och tycks i första hand
drabba kvinnor. Forskarna på Smittskyddsinstitutet säger att TSS orsakas
av viruset staphyllonohlius, som fått sitt namn av dess nålliknande
utseende. Under mikroskopet ser man att viruset är långt och spetsigt,
med trådliknande utväxter i den lite kraftigare änden. Hittills har man
inte lyckats spåra källan till TSS, men vissa uppgifter tyder på att
sjukdomen i själva verket är mycket gammal. Det finns rapporter från
1846 (då den första symaskinen patenterades) som kan tolkas som symptom
på TSS.

Sjukdomsförloppet är raskt och går i cykler, med
frenetiska perioder varvat med ett till synes normalt beteende. De
första symptomen är omotiverade tvärstopp under promenader, t.ex. vid
skyltfönster till tygaffärer. Detta utvecklas sedan till en rastlöshet,
som ofta visar sig i resande till affärer utanför hemorten samt till
mässor och syfestivaler. Efter dessa besök har sjukdomen ofta kraftigt
förvärrats. Nästa stadium omfattar ett intensivt köpande och feberaktigt
samlande av vävda produkter, tråd, böcker och i några fall även
dataprogram. Vid dessa tillfällen får den drabbade ofta en frånvarande
blick, och tycks heller inte uppfatta tal från sina närmaste. Andra
symptom är t.ex. osamman-hängande upprepning av bokstavskombinationer
som SAX, TYG, NÅL etc. I verkligt svåra fall har de smittade hörts tala
direkt till en symaskin. Det kan även förekomma ytterligare symptom som
framkallas genom kontakt med andra smittade, men dessa är svåra att
dokumentera. Sådana möten sker ofta hemma hos varandra och bakom stängda
dörrar, så att utomstående inte kan observera deras beteende.

Viruset betraktas som extremt farligt, eftersom man kunnat visa att
smittan inte bara överförs vid kontakt med en TSS-bärare, utan också kan
utvecklas helt spontant. Detta kan hända t.ex. när man läser en
sömnads-tidning, eller ser en utannonserad realisation i dagspressen.
Det har också förekommit uppgifter om utbrott av epidemier vid
sömnadskurser, men dessa rapporter är hittills obekräftade.

Svenska Smittskyddsinstitutet har inlett ett nära samarbete med andra
institut inom EU, och kontakter har även tagits med The Center of
Disease Control i USA. Man har konstaterat att smittan redan är spridd
över hela världen, och man arbetar nu med att snabbt få fram ett vaccin.
Märkliga svårigheter har uppstått, då man inte kunnat hitta frivilliga
som vill testa vaccinet. Det verkar som en del rent av vill bli
TSS-smittade. Forskning pågår också om sjukdomen kan vara genetisk,
eftersom immunförsvaret tycks vara nedsatt i vissa släkter. Den
förekommer då flitigt hos både mor och dotter, ofta i flera
generationsled.

Familjemedlemmar till drabbade uppmanas att ge
patienterna det lugn och ro de kräver, och att undvika ta upp
oväsentligheter som matlagning, städning och tvätt. Beundrande utrop när
den TSS-sjuka visar sina sömnadsarbeten uppmuntrar henne och skänker
tillfredsställelse. De behöver ett eget rum med ett stort bord, en
bekväm stol, bra ljus och gott om förvaringsutrymme för de insamlade
sakerna. Sjukdomen är just nu obotlig, men nivån kan på detta sätt
hållas stabil, och patienten kan under kortare perioder verka helt
normal. Viss försiktighet rekommenderas dock vid närmandet av patienter
som är inne i en s.k. sy-fas, d.v.s. en tillfällig djup cykel av TSS.
Våldsamheter har inrapporterats endast i de fall patienten har tvingats
avhålla sig från sömnad under en längre period, t.ex. vid service av
symaskinen eller längre semesterresor. Tillfällig lindring kan då fås
endast genom besök i närmaste Husqvarnabutik. Någon antibiotika finns
inte för närvarande, men god sömn och ett rikligt vitaminintag
rekommenderas för att orka med de hetsiga sy-faserna.